Tập huấn tuyên truyền phổ biến pháp luật Bảo vệ Môi trường năm 2011

Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường (BVMT) trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đối với hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật về BVMT năm 2011; Được sự hỗ trợ của Hợp phần “Kiểm soát ô nhiễm tại các khu vực Đông dân nghèo (PCDA)”; Ngày 23/6/2011, tại Hội trường Khối mặt trận đoàn thể huyện Tây Giang, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam đã phối hợp với Phòng Tài nguyên Môi trường, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) và Hội Nông dân huyện Tây Giang tổ chức lớp tập huấn tuyên truyền phổ biến pháp luật BVMT cho hơn 80 cán bộ hội viên phụ nữ, nông dân, địa chính các xã, thị trấn của huyện

IMG_1754Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường (BVMT) trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đối với hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật về BVMT năm 2011; Được sự hỗ trợ của Hợp phần “Kiểm soát ô nhiễm tại các khu vực Đông dân nghèo (PCDA)”; Ngày 23/6/2011, tại Hội trường Khối mặt trận đoàn thể huyện Tây Giang, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam đã phối hợp với Phòng Tài nguyên Môi trường, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) và Hội Nông dân huyện Tây Giang tổ chức lớp tập huấn tuyên truyền phổ biến pháp luật BVMT cho hơn 80 cán bộ hội viên phụ nữ, nông dân, địa chính các xã, thị trấn của huyện. Đến dự lớp tập huấn, có các đồng chí là Trưởng, phó phòng Tài nguyên Môi trường; Chủ tịch, Phó Chủ tịch, BTV Hội LHPN, Hội Nông dân; các đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Chi hội trưởng Hội LHPN, Hội Nông dân các xã, thị trấn huyện Tây Giang.

Lớp tập huấn đã nghe trình bày các chuyên đề về Luật BVMT 2005, giới thiệu các văn bản, hướng dẫn thi hành quy định pháp luật; Luật Đa dạng sinh học; Công tác cấp nước, sử dụng nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; Thực trạng và tác hại của việc ô nhiễm môi trường do CTR chưa được thu gom, xử lý triệt để; Thực trạng công tác quản lý, bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện Tây Giang.

Mục đích của lớp tập huấn nhằm nâng cao kỹ năng vận động quần chúng và phát huy vai trò “trung tâm nồng cốt” của các cấp hội trong việc phát động phong trào tham gia hoạt động có hiệu quả công tác BVMT tại địa phương. Từ đó góp phần thay đổi hành vi, phong tục tập quán ảnh hưởng xấu đến môi trường; có ý thức sử dụng hợp lý và tiết kiệm tài nguyên, bảo vệ và cải thiện môi trường, xây dựng nếp sống văn minh vì sự phát triển bền vững, công bằng và tiến bộ xã hội của đất nước.

Bích Khuê

Tin liên quan