Hội nghị tập huấn Luật Tố tụng hành chính

Ngày 05/4/2011, Hội đồng phối hợp công tác phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh Quảng Nam tổ chức Hội nghị tập huấn Luật Tố tụng hành chính tại Hội trường Dân Chính Đảng Quảng Nam

Ngày 05/4/2011, Hội đồng phối hợp công tác phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh Quảng Nam tổ chức Hội nghị tập huấn Luật Tố tụng hành chính tại Hội trường Dân Chính Đảng Quảng Nam.

Tham dự lớp tập huấn có đại diện lãnh đạo Sở Tư pháp, Ban Pháp chế HĐND tỉnh, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh, Ban Tuyên huấn Đảng ủy Dân Chính Đảng, Ban tuyên huấn Đảng ủy Khối doanh nghiệp, Thành viên Hội đồng phối hợp công tác phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh, Báo cáo viên cấp tỉnh, Chủ tịch Hội đồng phối hợp cấp huyện, Trưởng ban Pháp chế HĐND huyện, Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện, Trưởng phòng Tư pháp và hơn 60 cán bộ công chức pháp chế các sở, ngành, đoàn thể.

Ông Trương Trọng Tiến - Phó Chánh án kiêm Chánh tòa Hành chính, Tòa án Nhân dân tỉnh báo cáo các nội dung cơ bản của Luật tố tụng hành chính, Luật gồm có 18 chương, 265 điều và có hiệu lực từ ngày 01-7-2011.

Qua đó, nêu lên những những hạn chế và bất cập của Pháp lệnh thủ tục giải quyết các vụ án hành chính và các pháp lệnh sửa đổi, bổ sung như có những quy định mâu thuẫn với quy định của các văn bản quy phạm pháp luật khác (như quy định của Luật khiếu nại, tố cáo, Luật đất đai…); có những quy định chưa phù hợp (hoặc không còn phù hợp), chưa đầy đủ, thiếu rõ ràng và còn có những cách hiểu khác nhau, đặc biệt là các quy định về thẩm quyền giải quyết các khiếu kiện hành chính của Toà án nhân dân, điều kiện khởi kiện, thời hiệu khởi kiện, nghĩa vụ chứng minh và cung cấp chứng cứ… Những hạn chế, bất cập của Pháp lệnh thủ tục giải quyết các vụ án hành chính nêu trên đã làm giảm hiệu quả giải quyết các vụ án hành chính của Toà án nhân dân, gây trở ngại cho cá nhân, cơ quan, tổ chức khởi kiện vụ án hành chính để bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của mình.      

Với chính sách mở cửa, hội nhập kinh tế quốc tế, cùng với việc Việt Nam là thành viên của nhiều điều ước quốc tế và đã gia nhập Tổ chức thương mại thế giới (WTO), thì việc pháp điển hoá các quy định của pháp luật tố tụng để giải quyết các khiếu kiện hành chính, cụ thể hoá các cam kết quốc tế của Việt Nam là rất cần thiết.

Với những lý do trên và với tính chất đặc thù của việc giải quyết các khiếu kiện hành chính giữa một bên là cá nhân, cơ quan, tổ chức, còn bên kia là cơ quan nhà nước thì việc ban hành Luật tố tụng hành chính thay thế Pháp lệnh thủ tục giải quyết các vụ án hành chính, nhằm bảo đảm tính đồng bộ và thống nhất của hệ thống pháp luật, góp phần bảo vệ các quyền và lợi ích chính đáng của cá nhân, cơ quan, tổ chức là hết sức cần thiết.

Luật Tố tụng Hành chính qui định những điểm mới cơ bản, cụ thể:

           - Về khái niệm “quyết định hành chính”;

          - Các khiếu kiện thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án;

-  Về quyền khởi kiện vụ án hành chính: Trường hợp cá nhân, cơ quan, tổ chức lựa chọn việc khiếu nại tại cơ quan hành chính thì khi hết thời hạn giải quyết theo quy định của pháp luật mà khiếu nại không được giải quyết hoặc đã được giải quyết nhưng họ không đồng ý với việc giải quyết khiếu nại lần đầu (hoặc lần hai) thì họ vẫn có quyền khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án. Quy định nêu trên của Luật tố tụng hành chính là nhằm dành cho người khởi kiện quyền tự do lựa chọn khiếu nại tại cơ quan hành chính hay khởi kiện vụ án tại Tòa án mà không bắt buộc phải qua thủ tục khiếu nại trước khi khởi kiện. Quy định này được coi là bước đổi mới căn bản về điều kiện, cơ chế giải quyết khiếu kiện hành chính ở nước ta theo tinh thần Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị là: “... đổi mới mạnh mẽ thủ tục giải quyết các khiếu kiện hành chính tại Tòa án; tạo thuận lợi cho người dân tham gia tố tụng…”.

- Về thời hiệu khởi kiện;

- Về xác định thẩm quyền trong trường hợp vừa có đơn khiếu nại, vừa có đơn khởi kiện;

- Chứng minh và chứng cứ trong tố tụng hành chính: Đây cũng là một trong những nội dung quan trọng của Luật tố tụng hành chính. Luật tố tụng hành chính quy định cụ thể quyền, nghĩa vụ cung cấp chứng cứ, chứng minh của đương sự và nhiệm vụ của Tòa án thu thập chứng cứ trong tố tụng hành chính.

- Về việc yêu cầu Tòa án áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời;

- Về sự tham gia tố tụng hành chính của Viện Kiểm sát nhân dân;

- Về sự có mặt của đương sự, người đại diện, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự tại phiên tòa;

- Về thẩm quyền của Hội đồng xét xử sơ thẩm;

- Về thời hạn kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm;

- Về xem xét lại quyết định của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao;

- Về thi hành án hành chính.

Ngoài những điểm mới trên thì với quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật là “Một văn bản quy phạm pháp luật có thể được ban hành để đồng thời sửa đổi, bổ sung, thay thế, huỷ bỏ, bãi bỏ nội dung trong nhiều văn bản quy phạm pháp luật do cùng một cơ quan ban hành”, Luật tố tụng hành chính đã có một điều sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đất đai để bảo đảm tính thống nhất của văn bản quy phạm pháp luật trong hệ thống pháp luật.

Lưu Văn Mai

 

Tin liên quan