Khóa đào tạo “Cập nhật Luật Môi trường, các chính sách chiến lược và các văn bản pháp quy về môi trường”

Từ ngày 23-25/3/2011, tại tỉnh Hòa Bình đã diễn ra khóa đào tạo “Cập nhật Luật Môi trường, các chính sách chiến lược và các văn bản pháp quy về môi trường” do Hợp phần CDS tổ chức

HBTừ ngày 23-25/3/2011, tại tỉnh Hòa Bình đã diễn ra khóa đào tạo “Cập nhật Luật Môi trường, các chính sách chiến lược và các văn bản pháp quy về môi trường” do Hợp phần CDS tổ chức.

Tham gia khóa đào tạo: Gồm 40 học viên của 5 tỉnh: Quảng Nam, Nghệ An, Thái Nguyên, Phú Thọ, Bến Tre và 09 học viên thuộc các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương và Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Các học viên khóa học đã nghe Phó Vụ trưởng, Vụ Chính sách Pháp chế, Tổng cục Môi trường Hoàng Minh Sơn, giảng về: Pháp luật bảo vệ môi trường Việt Nam - Thực trạng áp dụng và phương hướng, giải pháp hoàn thiện; Một số vấn đề về cơ chế bảo đảm thực thi điều cấm của pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường; Những nội dung cơ bản các quy định về tội phạm môi trường tại Luật Sửa đổi, bổ sung Bộ luật hình sự năm 2009; Môi trường khu công nghiệp Việt Nam; Đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường khu kinh tế, khu công nghệ cao, khu công nghiệp và cụm công nghiệp; Sơ kết tình hình thực hiện Quyết định số 64/2003/QĐ-TTg được Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 22/4/2003 phê duyệt Kế hoạch xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Th.s Hoàng Minh Sơn, cũng đã nêu lên một số bất cập trong quá trình thực hiện các văn bản dưới Luật Môi trường.

Qua khóa đào tạo đã giúp học viên hiểu rõ hơn về: Pháp luật bảo vệ môi trường Việt Nam; Tổng quan tác động của Luật Bảo vệ môi trường năm 2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành trong hoạt động bảo vệ môi trường ở Việt Nam hiện nay;  Dự báo khả năng biến đổi khí hậu đối với môi trường Việt Nam và nhu cầu điều chỉnh pháp luật nhằm bảo vệ hiệu quả các thành tố môi trường tự nhiên và xã hội; Những bất cập và hạn chế trong một số quy định cụ thể của Luật Bảo vệ môi trường năm 2005; Một số bất cập trong các văn bản pháp luật có liên quan về bảo vệ môi trường và các quy định về tội phạm môi trường trong Luật Sửa đổi, bổ sung Luật Hình sự năm 2009.

.                                                                                                  Đinh Văn Lợi

Tin liên quan