Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật

Xuất phát từ tầm quan trọng của công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân cũng như tính thực thi của pháp luật trong thực tiễn, ngày 23/12 – 25/12/2008, Trung tâm bồi dưỡng văn hoá nghệ thuật tỉnh Quảng Nam đã phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam, Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Nam và Công an tỉnh Quảng Nam tổ chức lớp tập huấn về công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho đối tượng là phóng viên, biên tập viên và cộng tác viên ở các đơn vị có liên quan trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

1230522378_nvXuất phát từ tầm quan trọng của công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân cũng như tính thực thi của pháp luật trong thực tiễn, ngày 23/12 – 25/12/2008, Trung tâm bồi dưỡng văn hoá nghệ thuật tỉnh Quảng Nam đã phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam, Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Nam và Công an tỉnh Quảng Nam tổ chức lớp tập huấn về công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho đối tượng là phóng viên, biên tập viên và cộng tác viên ở các đơn vị có liên quan trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

 

 Về tham dự lớp tập huấn có các đồng chí Lãnh đạo của Sở Văn hóa, thể thao và du lịch Quảng Nam, Trung Tâm bồi dưỡng văn hoá nghệ thuật tỉnh Quảng Nam; các đồng chí Báo cáo viên của Sở Tài nguyên và Môi trường, Toà án nhân dân Tỉnh, Công an tỉnh Quảng Nam và hơn 50 học viên - những người làm công tác tuyên truyền pháp luật đến từ các đơn vị có liên quan trên địa bàn tỉnh. Lớp tập huấn chú trọng bồi dưỡng cho học viên các Luật có tính phổ biến, nhạy cảm và gắn bó hàng ngày với đời sống của người dân thông qua 3 chuyên đề: Luật Giao thông đường bộ, Luật Đất đai, Luật Phòng chống bạo lực gia đình và Luật bình đẳng giới. Sở Tài nguyên và Môi trường tham gia báo cáo về chuyên đề Luật Đất Đai và các tranh chấp, khiếu nại, tố cáo liên quan đến đất đai.

 Qua lớp tập huấn, học viên được bồi dưỡng các nội dung cơ bản của các chuyên đề, cùng Báo cáo viên chia sẻ kinh nghiệm và những khó khăn trong quá trình làm công tác tuyên truyền, cùng nhau trao đổi  tìm ra phương pháp mới và cách thức tuyên truyền phù hợp để pháp luật đi vào thực tế cuộc sống của người dân một cách hiệu quả nhất.

 Thu Ba

Tin liên quan