Hội nghị tập huấn nghiệp vụ pháp chế

Từ ngày 20-23/4/2010, Tại Thành phố Phan Thiết - tỉnh Bình Thuận, Bộ Tư pháp phối hợp với Sở Tư pháp tỉnh Bình Thuận tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ pháp chế và triển khai công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật tại các tỉnh phía Nam

tt1Từ ngày 20-23/4/2010, Tại Thành phố Phan Thiết - tỉnh Bình Thuận, Bộ Tư pháp phối hợp với Sở Tư pháp tỉnh Bình Thuận tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ pháp chế và triển khai công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật tại các tỉnh phía Nam.

 

 

 

Về tham dự lớp tập huấn có đại diện lãnh đạo Bộ Tư pháp, Bộ Y tế, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài chính và hơn 300 cán bộ công chức làm công tác pháp chế tại các cơ quan chuyên môn thuộc 36 tỉnh, thành phố phía Nam (từ Thành phố Đà Nẵng trở vào).


Các nội dung, văn bản được phổ biến và trao đổi tại đợt tập huấn gồm:


- Luật trách nhiệm bồi thường nhà nước và Nghị định số 16/2010/NĐ-CP ngày 3/3/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật trách nhiệm bồi thường Nhà nước;


- Các quy định của pháp luật và thực tiễn thi hành pháp luật trong lĩnh vực vệ sinh, an toàn thực phẩm;


- Luật và các chính sách về bảo vệ tài nguyên và môi trường;


- Đánh giá các quy định của pháp luật và thực tiễn thi hành pháp luật trong lĩnh vực các tổ chức tài chính;


- Tổng quan về công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật và nội dung triển khai công tác theo dõi thi hành pháp luật theo Thông tư số: 03/2010/TT-BTP ngày 03/3/2010 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.


Tại Hội nghị các đại biểu đã cùng nhau trao đi kinh nghiệm về tổ chức và hoạt động pháp chế tại các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và định hướng xây dựng Nghị định thay thế Nghị định số 122/2004/NĐ-CP của Chính phủ.

T. Hải

Tin liên quan