Hội thảo khoa học về xây dựng cơ sở dữ liệu khoáng sản phục vụ công tác quản lý, khai thác, sử dụng

Sáng ngày 02/4/2021, tại Hội trường Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam, Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội thảo khoa học đề tài “Xây dựng cơ sở dữ liệu (dạng WebMap) về khoáng sản phục vụ công tác quản lý, quy hoạch khai thác sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên trong phát triển bền vững kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Nam”

Sáng ngày 02/4/2021, tại Hội trường Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam, Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội thảo khoa học đề tài “Xây dựng cơ sở dữ liệu (dạng WebMap) về khoáng sản phục vụ công tác quản lý, quy hoạch khai thác sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên trong phát triển bền vững kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Nam.

Hội thảo do ông Nguyễn Văn Thọ - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường và ông Hà Văn Hành - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học đồng chủ trì, với sự tham gia của các thành viên thực hiện Đề tài; đại diện các Sở: Công Thương, Khoa học và Công nghệ, Thông tin và Truyền thông; đại diện Phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện, thị xã, thành phố; Lãnh đạo và chuyên viên của Phòng Khoáng sản, Trung tâm Công nghệ thông tin Sở.

HT

 

Sau khi các thành viên thực hiện đề tài (PGS.TS. Nguyễn Văn Canh - Chủ nhiệm đề tài, TS. Nguyễn Đình Tiến, TS. Nguyễn Thị Thuỷ, CN. Trần Quốc Nhật) giới thiệu, báo cáo các nội dung có liên quan đến Đề tài, các đại biểu tham gia Hội thảo đánh giá cao tính hữu ích của Đề tài, đồng thời góp ý, đề xuất bổ sung một số nội dung nhằm nâng cao hơn nữa tính hiệu quả của Đề tài khi đưa vào áp dụng trong thực tiễn.

Chủ nhiệm đề tài - PGS.TS. Nguyễn Văn Canh đã ghi nhận các góp ý, đề xuất và cam kết sẽ bổ sung, hoàn thiện trước khi trình Sở Khoa học và Công nghệ nghiêm thu; bên cạnh đó, PGS.TS. Nguyễn Văn Canh cũng giải trình thêm một số nội dung đề xuất của các đại biểu nhưng không thuộc phạm vi thực hiện Đề tài để các đại biểu được rõ.

Viết Linh

Tin liên quan