Tham vấn kế hoạch hành động quốc gia về biến đổi khí hậu

Ngày 16/7/2020, Viện Khí tượng thủy văn và Biến đổi khí hậu phối hợp với UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức Hội thảo tham vấn Kế hoạch hành động quốc gia về Biến đổi khí hậu (BĐKH); Kịch bản Biến đổi khí hậu và nước biển dâng cho Việt Nam, phiên bản 2020

Ngày 16/7/2020, Viện Khí tượng thủy văn và Biến đổi khí hậu phối hợp với UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức Hội thảo tham vấn Kế hoạch hành động quốc gia về Biến đổi khí hậu (BĐKH); Kịch bản Biến đổi khí hậu và nước biển dâng cho Việt Nam, phiên bản 2020. Tham dự và chủ trì Hội thảo có: GS.TS Trần Thục - Phó Chủ tịch Hội đồng tư vấn UBQG về BĐKH; PGS.TS Nguyễn Văn Thắng - Viện trưởng Viện KTTV&BĐKH; Ths Lê Thị Tuyết Hạnh - PGĐ Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam; lãnh đạo Viện, Trung tâm nghiên cứu của Viện KTTV&BĐKH; Đại diện lãnh các Sở, ban, ngành, Hội, Đoàn thể, các Ban Quản lý của tỉnh Quảng Nam.

IMG 20200716 135555 resized 20200720 103350583 - Copy
Hội thảo đã nghe Viện KTTV&BĐKH trình bày 02 dự thảo: Kế hoạch hành động quốc gia về Biến đổi khí hậu và Kịch bản Biến đổi khí hậu và nước biển dâng cho Việt Nam, phiên bản 2020. Đại diện các Sở, ban, ngành, Đoàn thể của tỉnh đã đóng góp nhiều ý kiến để Viện KTTV&BĐKH hoàn thiện dự thảo của 02 báo cáo nêu trên.
Thay mặt Ban soạn thảo, GS.TS Trần Thục và PGS.TS Nguyễn Văn Thắng đã đánh giá cao kết quả đạt được tại Hội thảo; những ý kiến góp ý của các đại biểu là cơ sở để Ban soạn thảo và Viện tiếp thu và hoàn thiện để trình Chính phủ phê duyệt trong thời gian đến.

Thu Hằng

Tin liên quan