Xây dựng các Thông tư quy định kỹ thuật liên quan tới quy hoạch tổng hợp lưu lực sông liên tỉnh, nguồn nước liên tỉnh

Chiều 4/2, chủ trì cuộc họp về xây dựng dự thảo các Thông tư quy định kỹ thuật và định mức kinh tế - kỹ thuật liên quan tới lập quy quy hoạch tổng hợp lưu vực sông liên tỉnh, nguồn nước liên tỉnh, Thứ trưởng Lê Công Thành nhấn mạnh tầm quan trọng của việc lập quy hoạch và chỉ đạo các đơn vị chức năng rà soát, chỉ rõ các vấn đề cần điều chỉnh để đưa vào quy hoạch, nhất là vấn đề bảo vệ an ninh nguồn nước mặt, chất lượng nước; khai thác sử dụng nước các hồ thủy điện; sử dụng nước cho nông nghiệp; vấn đề chuyển nước trong và ngoài lưu vực; các vấn đề bất cập, phát sinh trong quản lý tài nguyên nước hiện nay

Chiều 4/2, chủ trì cuộc họp về xây dựng dự thảo các Thông tư quy định kỹ thuật và định mức kinh tế - kỹ thuật liên quan tới lập quy quy hoạch tổng hợp lưu vực sông liên tỉnh, nguồn nước liên tỉnh, Thứ trưởng Lê Công Thành nhấn mạnh tầm quan trọng của việc lập quy hoạch và chỉ đạo các đơn vị chức năng rà soát, chỉ rõ các vấn đề cần điều chỉnh để đưa vào quy hoạch, nhất là vấn đề bảo vệ an ninh nguồn nước mặt, chất lượng nước; khai thác sử dụng nước các hồ thủy điện; sử dụng nước cho nông nghiệp; vấn đề chuyển nước trong và ngoài lưu vực; các vấn đề bất cập, phát sinh trong quản lý tài nguyên nước hiện nay...

thu-truong-1-of-11

Tham dự cuộc họp có các thành viên của Tổ soạn thảo Thông tư và đại diện lãnh đạo các Vụ tổng hợp liên quan trực thuộc Bộ.

Báo cáo tại cuộc họp, Tổng Giám đốc Trung tâm Điều tra và Quy hoạch tài nguyên nước quốc gia Tống Ngọc Thanh cho biết, theo Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm được giao chủ trì xây dựng 02 Thông tư: Thông tư Quy định kỹ thuật lập quy hoạch tổng hợp lưu vực sông liên tỉnh, nguồn nước liên tỉnh dự kiến sẽ được trình Bộ ban hành trong tháng 3/2020; Thông tư ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật lập quy hoạch tổng hợp lưu vực sông liên tỉnh, nguồn nước liên tỉnh sẽ được trình Bộ ban hành trong tháng 8/2020. Đến nay, Bộ đã ban hành Quyết định thành lập 02 Tổ soạn thảo Thông tư; hoàn thành dự thảo Thông tư lần 1 và lần 2.

Về phạm vi điều chỉnh, dự thảo Thông tư quy định nội dung kỹ thuật, sản phẩm của nhiệm vụ lập quy hoạch, lập quy hoạch tổng hợp lưu vực sông liên tỉnh, nguồn nước liên tỉnh; đối tượng áp dụng đối với cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân có liên quan đến lập nhiệm này. Đặc biệt, việc lập quy hoạch tổng hợp lưu vực sông liên tỉnh, nguồn nước liên tỉnh phải đảm bảo các nguyên tắc về phân bổ nguồn nước; bảo vệ tài nguyên nước; phòng, chống và khắc phục hậu quả tác hại do nước gây ra. Các quy định về việc lập quy hoạch sẽ bao gồm cả phân tích đánh giá hiện trạng lưu vực sông; phân tích dự báo xu thế biến động tài nguyên nước và nhu cầu sử dụng nước; xây dựng nội dung, giải pháp nguồn lực thực hiện và các sản phẩm của Quy hoạch.

toan-canh-1-of-11

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Thứ trưởng Lê Công Thành nhấn mạnh tầm quan trọng của việc lập quy hoạch tổng hợp lưu vực sông liên tỉnh, nguồn nước liên tỉnh. "Đây là cơ sở trong việc điều hòa, phân bổ nguồn nước, bảo đảm hài hòa lợi ích giữa các ngành trong khai thác, sử dụng tài nguyên nước, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về tài nguyên nước, bảo vệ an ninh nguồn nước phục vụ phát triển bền vững đất nước. Vì vậy việc lập quy hoạch tổng hợp lưu vực sông liên tỉnh, nguồn nước liên tỉnh cần phải đảm bảo các mục tiêu bảo vệ an ninh nguồn nước; bảo vệ và phát triển nguồn sinh thủy - là vấn đề căn cốt trong quản lý nhà nước về tài nguyên và bảo vệ môi trường." - Thứ trưởng nhấn mạnh.

Theo Thứ trưởng các nội dung của quy hoạch cần bám sát, tuân thủ theo Luật Tài nguyên nước 2012, các luật và văn bản liên quan.

Thứ trưởng giao Cục Quản lý tài nguyên nước chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát, tổng hợp các quy định về quản lý, khai thác sử dụng tài nguyên nước cần phải điều chỉnh, cập nhật, sửa đổi và bổ sung trong 5 năm gần đây. Chỉ rõ vấn đề nào cần điều chỉnh có thể đưa vào quy hoạch, nhất là vấn đề bảo vệ an ninh nguồn nước sạch, nước mặt; xung đột lợi ích giữa các mục đích sử dụng tài nguyên nước khác nhau như khai thác sử dụng nước của các hồ thủy điện, sử dụng nước phục vụ nông nghiệp...; vấn đề quản lý tổng hợp tài nguyên nước giữa các ngành và các khu vực; vấn đề chuyển nước trong và ngoài lưu vực; các vấn đề phát sinh trong quản lý tài nguyên nước hiện nay...

Thứ trưởng đề nghị Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia phối hợp chặt chẽ với Cục Quản lý tài nguyên nước và các đơn vị liên quan rà soát, tổng hợp các nội dung, gửi thành viên Tổ soạn thảo góp ý hoàn thiện dự thảo để trình Bộ theo quy định, bảo đảm tiến độ và chất lượng.

nguồn: monre.gov.vn

Tin liên quan