Nghiên cứu khoa học và công nghệ phục vụ bảo vệ môi trường và phòng tránh thiên tai mã số KC.08/16-20

Ngày 11/10/2018, tại thành phố Đà Nẵng, Văn phòng các Chương trình trọng điểm nhà nước thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ đã tổ chức Hội thảo khoa học "Nghiên cứu khoa học và công nghệ phục vụ bảo vệ môi trường và phòng tránh thiên tai mã số KC

Ngày 11/10/2018, tại thành phố Đà Nẵng, Văn phòng các Chương trình trọng điểm nhà nước thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ đã tổ chức Hội thảo khoa học "Nghiên cứu khoa học và công nghệ phục vụ bảo vệ môi trường và phòng tránh thiên tai mã số KC.08/16-20". Tham dự Hội thảo có đại diện lãnh đạo các Bộ: Khoa học và Công nghệ, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và PTNT, Viện Chiến lược, chính sách TN&MT, đại diện các Sở TN&MT, Ban chỉ huy PCTT&TKCN08 tỉnh miền Trung, Đài KTTV khu vực Trung Trung bộ...

44076935 244710569531450 8809159906155298816 n - CopyĐây là Đề tài do Bộ Khoa học và Công nghệ chủ thực hiện liên quan đến lĩnh vực Bảo vệ môi trường và phòng chống thiên tai với mục tiêu được xác định là "Phát triển công nghệ xử lý nước thải, chất thải rắn, chất thải nguy hại, khí thải với tính năng, giá thành phù hợp với điều kiện của Việt Nam; Ứng dụng công nghệ sản xuất sạch, công nghệ thân thiện với môi trường trong sản xuất, kinh doanh, nhằm giảm thiểu phát thải khí gây hiệu ứng nhà kính; Phát triển công nghệ tái chế chất thải; Nghiên cứu ứng dụng các công nghệ, thiết bị, vật liệu tiên triến trong khảo sát, thiết kế, thi công các công trình thủy lợi nhằm đáp ứng các nhu cầu về tưới tiêu chủ động, phòng tránh thiên tai".
Hội thảo nhằm đánh giá lại mục tiêu, tiến độ thực hiện của các đề tài, nhiệm vụ sau 6 tháng triển khai thực hiện Chương trình KC08/16-20. Đến nay, Chương trình KC08/16-20 đang triển khai thực hiện 31 nhiệm vụ, gồm có 19 nhiệm vụ liên quan đến lĩnh vực phòng tránh thiên tai và 12 nhiệm vụ liên quan đến lĩnh vực môi trường. Trong số các nhiệm vụ về phòng tránh rủi ro thiên tai thì vấn đề thiên tai ở Tây Nguyên, Đông Nam Bộ và Nam Trung bộ là 05 nhiệm vụ. Đối với lĩnh vực môi trường thì kiểm soát chất lượng nước trên hệ thống kênh (2 nhiệm vụ); xử lý chất thải môi trường nông thôn, làng nghề, chất thải của sản xuất công nghiệp (8 nhiệm vụ) và xây dựng các mô hình kinh tế xanh (02 nhiệm vụ).
Hội thảo đã nghe 04 bài trình bày về: Giải pháp khoa học – công nghệ khai thác sử dụng hợp lý tài nguyên nước phục vụ phòng chống hạn đảm bảo an ninh nguồn nước cho vùng duyên hải Nam Trung Bộ; Khoa học Công nghệ trong dự báo khí tượng thủy văn phục vụ phòng tránh thiên tai; Tài nguyên nước dưới đất khu vực Nam Trung Bộ, sự biến động và giải pháp; Chương trình KC08/16-20 thực hiện chủ trương của Đảng và hành động của chính phủ tăng cường bảo vệ môi trường và báo cáo của các chuyên gia về định hướng nghiên cứu khoa học về các lĩnh vực phòng chống thiên tai và bảo vệ môi trường./.

Thu Hằng

Tin liên quan