Triển khai công tác chuẩn bị ứng phó thiên tai, vận hành hồ chứa thủy điện trước mùa mưa bão năm 2018

Sáng ngày 04/10/2018, UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức cuộc họp đánh giá kết quả công tác chuẩn bị ứng phó với thiên tai và phối hợp trong quản lý, vận hành hồ chứa thủy lợi, thủy điện, đảm bảo an toàn đập vùng hạ du trước mùa mưa bão năm 2018

Sáng ngày 04/10/2018, UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức cuộc họp đánh giá kết quả công tác chuẩn bị ứng phó với thiên tai và phối hợp trong quản lý, vận hành hồ chứa thủy lợi, thủy điện, đảm bảo an toàn đập vùng hạ du trước mùa mưa bão năm 2018. Đồng chí Lê Trí Thanh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp, dự họp có lãnh đạo các Sở, ngành liên quan, lãnh đạo 12 huyện, thị xã, thành phố, 08 nhà máy thủy điện trên địa bàn tỉnh và Công ty TNHH MTV khai thác thủy lợi Quảng Nam.

image001 - CopytnvTheo Báo cáo của Văn phòng BCH PCTT và TKCN tỉnh, đến nay UBND tỉnh phê duyệt 12 Phương án phòng, chống lũ, lụt cho vùng hạ du đập thủy điện năm 2018; kiểm tra, thẩm định, đang trình UBND tỉnh xem xét 3 phương án. Về Phương án phòng, chống lụt, bão đảm bảo an toàn đập, UBND tỉnh, Bộ Công Thương đã phê duyệt 14 Phương án của các thủy điện: A Vương, Sông Côn 2, Sông Tranh 2, Đắk Mi 4A-B-C, Sông Bung 4, Sông Bung 6, Khe Diên, Za Hung, An Điềm II, Sông Bung 4A, Đắk Sa, Đắk Mi 3, Đắk Pring. Sở Công Thương cũng đã tổ chức Đoàn công tác liên ngành kiểm tra công tác phòng, chống lụt, bão, quản lý an toàn đập năm 2018 của các nhà máy thủy điện.Các chủ đập thủy điện đã tổ chức xây dựng, lắp đặt hệ thống loa cảnh báo lũ từ xa để thông tin cảnh báo trực tiếp đến người dân; lắp đặt mốc thủy chí báo ngập vùng hạ du và biển chỉ dẫn sơ tán dân; các chủ hồ phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức các cuộc họp để truyền thông cảnh báo người dân trước mùa mưa lũ năm 2018.
Phát biểu Kết luận cuộc họp, đ/c Lê Trí Thanh cho rằng trong thời gian qua, các nhà máy thủy điện trên địa bàn tỉnh đã cơ bản thực hiện các quy trình đã được phê duyệt. Trong thời gian đến, đề nghị các Sở, ngành, địa phương, các chủ hồ chứa thủy điện thực hiện một số nội dung sau:
-Các chủ hồ chứa thủy điện sớm hoàn thành việc trình phê duyệt Phương án phòng, chống lũ, lụt cho vùng hạ du; điều chỉnh quy trình vận hành hồ chứa cho phù hợp; thực hiện quan trắc lượng nước về hồ; cung cấp thông tin kịp thời, chính xác về Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh và Đài Khí tượng thủy văn để chủ động ứng phó...
- Đối với các địa phương, cần khẩn trương rà soát các khu vực đông dân cư, nhiều người qua lại nơi có nguy cơ sạt lở, ngập lụt phải có thông báo, cắm biển cảnh báo cho người dân biết; hoàn thiện, cập nhật cảnh báo thiên tai theo cấp độ rủi ro; khi có thiên tai xảy ra phải thực hiện theo phương án đã được phê duyệt, tránh trường hợp lúng túng, bị động; đối với những công trình đang thi công dở dang nằm trên địa bàn thì địa phương phải có trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc; tổ chức kè tạm thời những nơi có nguy cơ sạt lở cao.
- Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh rà soát lại các Quy chế phối hợp với thủy điện; phối hợp với Sở TN&MT, Công Thương làm việc với Bộ, ngành Trung ương sớm điều chỉnh Quy trình vận hành liên hồ chứa 1537; bổ sung đối tượng nhận tin nhắn về mưa bão, cập nhật thông tin thường xuyên lên Web của Văn phòng Ban chỉ huy; thuê chuyên gia điều hành mùa lũ năm 2018; giám sát camera các hồ chứa trong việc vận hành mùa lũ. .

Trần Ngọc Văn

Tin liên quan