Đánh giá công tác phòng, chống lụt, bão của các thủy điện trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Ngày 10/8/2018, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp đánh giá công tác chuẩn bị các nội dung phục vụ phòng, chống thiên tai các nhà máy thủyđiện trên địa bàn tỉnh năm 2018

Ngày 10/8/2018, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp đánh giá công tác chuẩn bị các nội dung phục vụ phòng, chống thiên tai các nhà máy thủyđiện trên địa bàn tỉnh năm 2018. Tham dự và chủ trì có đồng chí Lê Trí Thanh – PCT UBND tỉnh, kiêm Phó Trưởng ban Phòng, chống thiên tai và TKCN tỉnh; cùng tham dự có Đại diện Lãnh đạo các Sở: Công Thương, Nông nghiệp và PTNT, TN&MT, Đài Khí tượng thủy văn tỉnh, Viện Vật lý Địa cầu (Trung tâm cảnh báo động đất và Sóng thần) và Viện Khoa học Thủy lợi miền Trung Tây nguyên.
Tại cuộc họp, Sở Công Thương báo cáo chi tiết đặc điểm và hoạt động của các thủy điện, công tác kiểm tra an toàn đập; Sở Nông nghiệp và PTNT báo cáo thực trạng của việc phê duyệt và triển khai các Phương án phòng, chống lụt, bão đảm bảo an toàn công trình và phòng chống lũ, lụt cho vùng hạ du; công tác phối hợp cung cấp thông tin để Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh ra quyết định vận hành điều tiết mùa mưa lũ; Sở TN&MT báo cáo việc triển khai hệ thống quan trắc khí tượng thủy văn đối với các hồ chứa thủy điện và công tác dự báo, cảnh báo thiên tai trong mùa mưa bão. Ngoài ra, Viện Vật lý Địa cầu thông tin về tình hình động đất trên địa bàn tỉnh; Viện Khoa học Thủy lợi miền Trung Tây nguyên báo cáo kết quả xây dựng bản đồ ngập lụt trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

IMG 4022 1 - Copy
Kết luận cuộc họp, đồng chí Lê Trí Thanh – PCT UBND tỉnh chỉ đạo các đơn vị tập trung thực hiện một số nội dung sau:
1. Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Công Thương khẩn trương rà soát, kiểm tra các Phương án phòng chống lụt, bão đảm bảo an toàn công trình và phòng chống lũ, lụt cho vùng hạ du của các thủy điện trên địa bàn tỉnh kể cả những phương án đã được phê duyệt. Trường hợp các Phương án đã phê duyệt không phù hợp với thực tế thì phải kịp thời chỉnh sửa, bổ sung; trong đó lưu ý đến phương án ứng phó với sự cố vỡ đập.
2. Sở TN&MT chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo các chủ hồ chứa thủy điện thuê tư vấn thực hiện đánh giá mật độ lắp đặt các trạm đo mưa trên toàn lưu vực của thủy điện nhằm phục vụ công tác phòng chống thiên tai. Phối hợp với Đài Khí tượng thủy văn và các cơ quan có chuyên môn về khí tượng thủy văn rà soát, đôn đốc các chủ hồ chứa thủy điện thực hiện kiểm định, kiểm chuẩn các phương tiện, thiết bị quan trắc khí tượng thủy văn theo đúng quy định. Đề xuất Bộ TN&MT tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực Sông Vu Gia – Thu Bồn.
3. Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan yêu cầu các chủ hồ chứa thủy điệnthực hiện tuyên truyền, lắp đặt thiết bị cảnh báo tại các vùng hạ du; đồng thời, phải khảo sát nắm thông tin từ người dân và chính quyền vùng hạ du.
4. Sở Công Thương chủ trì, phối hợp các đơn vị có liên quan tổ chức kiểm tra an toàn đập theo Kế hoạch năm 2018 vàngoàithành phần là các Sở, ngành có liên quan trên địa bàn tỉnh thì cần phải bổ sung thêm các chuyên gia có chuyên môn tham gia. Tiếp tục rà soátcác thủy điện vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh, nếu dự án thủy điện không có khả thi và không hiệu quả thì chủ động tham mưu UBND tỉnh dừng thực hiện.
5. Giao Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh phối hợp với Viện Vật lý Địa cầu đề xuất nhiệm vụ đánh giá tình hình động đất trên địa bàn tỉnh để đưa ra mối quan hệ giữa động đất với hoạt động tích nước của các thủy điện.
6. Viện Khoa học Thủy lợi miền Trung và Tây nguyên sớm hoàn chỉnh Bản đồ ngập lụt trên địa bàn tỉnh Quảng Nam; trong đó, lưu ý tính toán các kịch bản nguy hiểm nhất có thể xảy ra và số liệu cho nhiệm vụ phải cập nhật mới nhất.

Nguyễn Hướng

Tin liên quan