Khoanh định vùng cấm, vùng hạn chế, vùng phải đăng ký khai thác, sử dụng nước dưới đất

Ngày 24/7/2018, Sở TN&MT phối hợp với Trung tâm Động lực học Thủy khí môi trường - Trường Đại học Khoa học Tự nhiên Hà Nội tổ chức Hội thảo góp ý nhiệm vụ "Khoanh định vùng cấm, vùng hạn chế, vùng phải đăng ký khai thác, sử dụng nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam"

Ngày 24/7/2018, Sở TN&MT phối hợp với Trung tâm Động lực học Thủy khí môi trường - Trường Đại học Khoa học Tự nhiên Hà Nội tổ chức Hội thảo góp ý nhiệm vụ "Khoanh định vùng cấm, vùng hạn chế, vùng phải đăng ký khai thác, sử dụng nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam".

image3 - Copy ttTham dự và chủ trì Hội thảo có Ông Nguyễn Văn Thọ - Phó Giám đốc Sở, cùng đại biểu là các Sở: Nông nghiệp và PTNT, Công Thương, Xây dựng, Giao thông vận tải, Khoa học và Công nghệ, Kế hoạch và Đầu tư; Chi cục Quản lý Tài nguyên nước khu vực miền Trung và Tây nguyên; Phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện, thị xã, thành phố: Núi Thành, Thăng Bình, Quế Sơn, Duy Xuyên, Đại Lộc, Nông Sơn, Điện Bàn, Tam Kỳ; Công ty MTV Khai thác thủy lợi, Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Quảng Nam và các đơn vị trực thuộc Sở.
Tại Hội thảo Trung tâm Động lực học Thủy khí môi trường - Trường Đại học Khoa học Tự nhiên Hà Nội trình bày kết quả thực hiện nhiệm vụ "Khoanh định vùng cấm, vùng hạn chế, vùng phải đăng ký khai thác, sử dụng nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam" và nhận được sự góp ý của các Sở, ngành, đơn vị và địa phương cho nhiệm vụ trên.
Qua đó, Ông Nguyễn Văn Thọ - Phó Giám đốc Sở yêu cầu Trung tâm Động lực học Thủy khí môi trường tiếp thu các ý kiến của đại biểu; đồng thời, tiếp tục làm việc với các Sở, ngành và địa phương thu thập bổ sung các tài liệu, số liệu cần thiết để hoàn thiện nhiệm vụ đúng tiến độ đề ra.

Nguyễn Hướng

Tin liên quan