Thị xã Điện Bàn: Phòng TN&MT tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường năm 2018

Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường hàng năm (từ ngày 29/4 đến ngày 06/5) do Thủ tướng Chính phủ phát động từ năm 1998 và được các Ban ngành Trung ương, địa phương và nhân dân cả nước tích cực hưởng ứng giúp đạt được những kết quả đáng khích lệ về cấp nước và vệ sinh góp phần làm thay đổi chất lượng và điều kiện sống của người dân nông thôn, đặc biệt là trẻ em - thế hệ tương lai của đất nước

Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường hàng năm (từ ngày 29/4 đến ngày 06/5) do Thủ tướng Chính phủ phát động từ năm 1998 và được các Ban ngành Trung ương, địa phương và nhân dân cả nước tích cực hưởng ứng giúp đạt được những kết quả đáng khích lệ về cấp nước và vệ sinh góp phần làm thay đổi chất lượng và điều kiện sống của người dân nông thôn, đặc biệt là trẻ em - thế hệ tương lai của đất nước.

image001 - CopyĐể hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường năm 2018 (với chủ đề "Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn vì sức khỏe cộng đồng"), Phòng TN&MT thị xã Điện Bàn và các địa phương tiến hành treo băng rôn, khẩu hiệu hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường trên các tuyến đường trung tâm hành chính thị xã, các cơ quan, đơn vị, khu dân cư trên địa bàn thị xã.
Bên cạnh đó, trong hai ngày 03 và 04/5/2018, Phòng TN&MT đã tổ chức tuyên truyền hưởng ứng bằng xe lưu động trên địa bàn thị xã; đồng thời, phối hợp với Đài Truyền thanh - Truyền hình thị xã tuyên truyền các nội dung xoay quanh chủ đề về nước sạch và vệ sinh môi trường, việc bảo vệ nguồn nước, tăng cường công tác quản lý khai thác các công trình cấp nước, nâng cao chất lượng nước và công tác vệ sinh môi trường.
Mục đích của Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường năm nay nhằm nâng cao hiểu biết, trách nhiệm, sự tham gia và cam kết của gia đình, cộng đồng, ban ngành đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội và chính quyền địa phương về tầm quan trọng của việc cung cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn vì sức khỏe cộng đồng.

Phạm Ngọc Thắng

Tin liên quan