Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ biển

Với nhiệm vụ "Nghiên cứu xây dựng chiến lược phát triển Khoa học, Công nghệ biển ở Việt Nam đến 2020, tầm nhìn 2030", Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam đã nghiên cứu để đưa ra dự báo sự phát triển của khoa học và công nghệ biển đến năm 2020 và tầm nhìn 2030 và đề xuất được một chiến lược phát triển toàn diện

khcn1Với nhiệm vụ "Nghiên cứu xây dựng chiến lược phát triển Khoa học, Công nghệ biển ở Việt Nam đến 2020, tầm nhìn 2030", Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam đã nghiên cứu để đưa ra dự báo sự phát triển của khoa học và công nghệ biển đến năm 2020 và tầm nhìn 2030 và đề xuất được một chiến lược phát triển toàn diện.

 

 

 

Trước mắt, Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam tập trung vào hai đề tài khá quan trọng là "Nghiên cứu cơ sở khoa học để lập quy hoạch tổng thể phục vụ phát triển kinh tế-xã hội vùng ven biển cho đơn vị cấp huyện" và "Nghiên cứu luận cứ khoa học và thực tiễn xác định các vùng biển nhạy cảm đặc biệt (PSSA) ở vùng biển Việt Nam" với trọng điểm là vùng Hải Phòng, Quảng Ninh. Nghiên cứu sẽ dự báo khả năng lan truyền ô nhiễm dầu ở khu vực biển Quảng Ninh - Hải Phòng theo các kịch bản tràn dầu và đề xuất giải pháp ngăn ngừa, xử lý ô nhiễm và giảm thiểu ảnh hưởng đến môi trường sinh thái và kinh tế xã hội…

Trong lĩnh vực môi trường biển có "Nghiên cứu cơ sở khoa học phục vụ đánh giá tác động môi trường trong quá trình khai thác khoáng sản rắn từ đáy biển". Qua nghiên cứu này sẽ dự thảo được các quy định của báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với hoạt động thăm dò, khai thác khoáng sản rắn đáy biển Việt Nam.

Ngoài ra, Nghiên cứu khoa học và công nghệ phục vụ quản lý tổng hợp, thống nhất về biển và hải đảo Việt Nam giai đoạn 2010 - 2015 còn thực hiện các nhiệm vụ, như nghiên cứu, chế tạo và thử nghiệm máy phổ gamma, máy khoan thổi và thiết bị lấy mẫu địa chất khoáng sản biển; Luận cứ khoa học và thực tiễn xác định ranh giới và phân cấp quản lý biển và hải đảo; Nghiên cứu hoàn thiện tổ chức bộ máy phục vụ quản lý tổng hợp, thống nhất về biển và hải đảo từ nay đến 2015, tầm nhìn đến 2020.

(Theo thiennhien)

Tin liên quan