Công đoàn Sở Tài nguyên và Môi trường tổng kết hoạt động năm 2019 và triển khai kế hoạch 2020

Chiều ngày 13/01/2020 công đoàn Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị triển khai đánh giá, tổng kết hoạt động năm 2019 và triển khai kế hoạch năm 2020, đến dự Hội nghị có ông Trần Thanh Hà – Bí thư đảng ủy, Giám đốc Sở, ông Nguyễn Văn Thọ - Phó Bí thư đảng ủy, Phó Giám đốc Sở, Chủ tịch công đoàn và 90 đoàn viên đại diện cho 200 đoàn viên của Sở tham dự.

Hội nghị đã thông qua các báo cáo: Tổng kết kết quả hoạt động năm 2019 và triển khai kế hoạch công tác năm 2020; Hoạt động Ban nữ công; Tổng kết của UBKT công đoàn; báo cáo tài chính và quỹ tương trợ năm 2019 của công đoàn; Báo cáo kết quả phong trào thi đua khen thưởng năm 2019 và phát động phong trào thi đua năm 2020.
Kết quả cho thấy phong trào thi đua trong năm 2019 do Công đoàn phát động đã đem lại hiệu quả cao đã góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị, cụ thể 100% phụ nữ cơ quan đạt danh hiệu thi đua "Lao động giỏi", "Lao động sáng tạo", phong trào "2 giỏi"; trong đó biểu dương 13 chị em tiêu biểu trong phong trào. 100% đoàn viên công đoàn đạt cuộc vận động xây dựng người CBCCVC "Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo" gắn với cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"; trong đó Công đoàn viên chức tỉnh khen 03 đoàn viên và Công đoàn Sở khen 16 đoàn viên có thành tích xuất sắc cuộc vận động; Tặng giấy khen cho 03 Tổ đạt xuất sắc phong trào thi đua trong năm.

IMG 7363
IMG 7364
IMG 7367

Hội nghị đã thống nhất với nội dung của các báo cáo nêu trên đồng thời xem xét thảo luận, bàn biện pháp thực hiện kế hoạch năm 2020; trong đó căn cứ vào tình hình thực tế đơn vị để tổ chức phát động và triển khai thực hiện các phong trào thi đua phù hợp, thiết thực; tập trung đẩy mạnh các phong trào thi đua chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII.

Tin liên quan