Triển khai sử dụng Hệ thống quản lý văn bản và hồ sơ công việc

Ngày 05/6/2020, Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Trung tâm Công nghệ thông tin – truyền thông Quảng Nam tổ chức tập huấn, hướng dẫn sử dụng hệ thống quản lý văn bản và xử lý công việc cho công chức – viên chức – người lao động các phòng – đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường.

Tại buổi tập huấn, công chức – viên chức – người lao động các phòng - đơn vị thuộc Sở đã được nghe hướng dẫn cách sử dụng, vận hành thử nghiệm phần mềm Q-Office và Email công vụ mới, cụ thể qua các thao tác về cách đăng nhập; quản lý văn bản đến, văn bản đi và hồ sơ công việc; lập phiếu yêu cầu, đề xuất; trao đổi nội bộ; ký số văn bản trực tiếp trên phần mềm đối với lãnh đạo, gửi nhận văn bản liên thông trên phần mềm Q-Office...đặc biệt QTI đã đưa vào sử dụng dịch vụ xác thực SSO (Single sign-on) cho phép một tài khoản truy cập nhiều ứng dụng khác nhau.
Ông Trần Thanh Hà – Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý và chỉ đạo điều hành của Sở, nhằm thay đổi thói quen làm việc và triển khai các nhiệm vụ có hiệu quả, cũng như chương trình công tác của ngành; yêu cầu các đồng chí lãnh đạo các Phòng, đơn vị và toàn thể công chức - viên chức – người lao động tham gia lớp tập huấn thực hiện nghiêm túc chương trình tập huấn, chủ động, tích cực học tập để đạt kết quả tốt nhất, đáp ứng yêu cầu ứng dụng CNTT của cơ quan./.

Tin liên quan