Làm việc với Lãnh đạo UBND tỉnh về kế hoạch chuyển đổi số ngành Tài nguyên và Môi trường

Trên cơ sở Kế hoạch số 114/KH-STNMT ngày 20/1/2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường về triển khai thực hiện Nghị quyết số 33/NQ-HĐND ngày 17/9/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam về đề án phát triển ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền số tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025 của Sở Tài nguyên và Môi trường; Ngày 12/3/2021, đ/c Hồ Quang Bửu – Phó chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp về chuyển đổi số ngành tài nguyên và môi trường, cùng tham dự có đại diện lãnh đạo các Sở, ngành: Thông tin và Truyền thông, Tài chính, Xây dựng, Văn phòng UBND tỉnh và cán bộ chủ chốt của Sở Tài nguyên và Môi trường.

Tại buổi làm việc, đ/c Nguyễn Văn Thọ – Phó Giám đốc Sở báo cáo tóm tắt kết quả đạt được, kế hoạch chuyển đổ số của ngành, một số khó khăn vướng mắc và đề xuất của Sở. Qua báo cáo tóm tắt, phát biểu của các thành viên tham gia dự họp, đ/c Hồ Quang Bửu đã đánh giá cao những nỗ lực của Sở trong chỉ đạo điều hành đáp ứng được công việc có nhu cầu về số hóa… Tiếp thu các đề xuất của Sở, đề nghị cần xây dựng đề cương chi tiết từng hạng mục làm căn cứ đề xuất. Bên cạnh đó, đ/c Hồ Quang Bửu nhấn mạnh: Việc chuyển đổi số lĩnh vực tài nguyên và môi trường đã ảnh hưởng rất nhiều đến sự phát triển chung của cả tỉnh, cần có sự kết nối chia sẽ dữ liệu giữa các cấp, tra cứu thông tin của người dân. Thành lập nhóm zalo về chuyển đổi số theo chủ trương toàn ngành phải thực hiện, lồng ghép họp chuyên đề chuyển đổi số vào giao ban định kỳ của Sở, hàng tháng có báo cáo định kỳ cho UBND tỉnh để xem xét. 

Tin liên quan