Huyện Núi Thành: Tổ chức xét duyệt đề cương dự án

Khu vực vũng An Hoà thuộc huyện Núi Thành là môi trường sống, điều kiện thuận lợi cho sự sinh nở, cư trú, phát triển các loài thuỷ hải sản và là nơi phân bố thảm cỏ biển, rừng ngập mặn lớn, đa dạng. Nó đóng vai trò rất lớn về tự nhiên, phát triển kinh tế đặc biệt là thuỷ sản ven bờ, giao thông vận tải biển. Việc hình thành và đi vào hoạt động của các khu công nghiệp, các cảng như: Kỳ Hà, Trường Hải, cảng cá Tam Quang, nạo vét luồng, nuôi trồng thuỷ sản không theo quy hoạch,... thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội tại khu vực, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Tuy nhiên, việc xả thải vào nguồn nước của các hoạt động này vào vũng An Hoà đang gây tác động xấu đến hệ sinh thái rừng ngập mặn và thảm cở biển, đồng thời đến sự phát triển của các loài thuỷ sản tại khu vực.

Xuất phát từ nhu cầu cần thiết và thực hiện nhiệm vụ về quản lý môi trường biển đảo năm 2013 trên địa bàn huyện Núi Thành, ngày 30/7/2013 UBND huyện Núi Thành tổ chức cuộc họp xét duyệt đề cương dự án “Điều tra, khảo sát, đánh giá hiện trạng xả thải và đề xuất giải pháp quản lý, bảo vệ vùng đất ngập nước vũng An Hoà, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam” do Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Núi Thành làm chủ dự án;

Dự án với mục tiêu chung: Đề xuất các giải pháp, biện pháp hiệu quả công tác kiểm soát ô nhiễm, bảo vệ tài nguyên và môi trường vùng đất ngập nước vũng An Hoà nhằm xây dựng cơ sở khoa học giúp các cơ quan quản lý nhà nước đưa ra những giải pháp hợp lý giữa tăng trưởng kinh tế và bảo vệ môi trường tự nhiển đảm bảo sự phát triển bền vững.

Dự án đã được Hội đồng xét duyệt đánh giá cao và thống nhất đề nghị UBND huyện phê duyệt cho triển khai.

Tin liên quan