Tập huấn Điều tra nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ

Sáng ngày 16/01/2015, Sở KH&CN phối hợp với Cục Thống kê tỉnh Quảng Nam tổ chức Hội nghị tập huấn Điều tra nhiệm vụ KH&CN trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Tham dự Hội nghị có ông Phạm Ngọc Sinh – PGĐ Sở KH&CN, ông Lê Quý Đạt – Phó Cục trưởng Cục Thống kê và hơn 90 cán bộ làm công tác thống kê đến từ các Sở, Ban, ngành, các trường Đại học, Cao đẳng và các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Hội nghị đã phổ biến những văn bản hướng dẫn việc thi hành Luật KH&CN năm 2013 như: Nghị định 11/2014/NĐ-CP ngày 18/02/2014 của Chính phủ về hoạt động thông tin KH&CN, thay thế cho Nghị định 159/2004/NĐ-CP; Nghị định 08/2014/NĐ-CP ngày 27/1/2014 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành các điều 11, 12, 15, 25, 30, 32, 41, 43, 46 và một số vấn đề cần thiết khác của Luật KH&CN; Thông tư số 14/2014/TT-BKHCN ngày 11/6/2014 của Bộ KH&CN qui định về việc thu thập, đăng ký, lưu giữ và công bố thông tin về nhiệm vụ KH&CN. Một trong những nội dung đáng chú ý của Thông tư này là quy định 04 loại hình KHCN phải thực hiện cung cấp thông tin về ứng dụng kết quả thực hiện nhiệm vụ KHCN, gồm: Đề tài KHCN; đề án khoa học; dự án sản xuất thử nghiệm và dự án KHCN. Hội nghị tập huấn đã mang lại những kiến thức cơ bản để các cán bộ làm công tác thống kê triển khai thực hiện Kế hoạch "Điều tra, thống kê và đánh giá kết quả ứng dụng các nhiệm vụ KH&CN tỉnh Quảng Nam từ năm 2006 đến nay" theo chỉ đạo của UBND tỉnh đạt kết quả tốt nhất.

Tin liên quan