Đối thoại giải quyết khiếu nại về giá đất bồi thường

Sáng ngày 04/6/2021, được sự ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, thanh tra tỉnh Quảng Nam do ông Nguyễn Đức Tiến – Chánh Thanh tra tỉnh chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị của tỉnh tổ chức đối thoại để giải quyết khiếu nại lần hai đối với ông Huỳnh Xuân Đợi, trú tại khối phố An Tây, thị trấn Tân Bình, huyện Hiệp Đức. Nội dung: khiếu nại UBND huyện Hiệp Đức đã bồi thường 405m2 đất vườn, ao trong cùng thửa đất có nhà ở cho hộ ông bị thu hồi với đơn giá là 2.076.651 đồng/m2 là không đúng, ông Huỳnh Xuân Đợi đề nghị xác định giá đất ở cụ thể bồi thường là 3.191.000 đồng/m2.

Qua kết quả xác minh, Thanh tra tỉnh khẳng định căn cứ điểm 7, khoản 3 Điều 2 Quyết định số 19/2017/QĐ-UBND ngày 05/9/2017 của UBND tỉnh Quảng Nam, xác định giá đất vườn ao = Giá đất ở cụ thể - 50% (giá đất ở cụ thể - giá đất nông nghiệp cụ thể), do thửa đất của hộ ông Huỳnh Xuân Đợi có nhiều mức giá theo hệ số phân vạch chiều sâu nên giá đất ở cụ thể được tính theo đơn giá đất ở trung bình của thửa đất. Do đó, việc UBND huyện Hiệp Đức bồi thường đối với diện tích 405m2 đất vườn ao trong cùng thửa đất có nhà ở cho hộ ông Huỳnh Xuân Đợi với đơn giá cụ thể là 2.076.651 đồng/m2 là phù hợp với quy định của pháp luật.
Kết quả đối thoại, ông Huỳnh Xuân Đợi không thống nhất với kết quả xác minh của Thanh tra tỉnh, tuy nhiên không cung cấp được các chứng cứ và tình tiết mới. Các cơ quan, ban ngành của tỉnh thống nhất với kết quả xác minh của Thanh tra tỉnh. Chủ trì buổi đối thoại đã kết luận việc khiếu nại của ông Huỳnh Xuân Đợi là không có cơ sở đồng thời giải thích thêm một số quy định có liên quan, sau buổi đối thoại Thanh tra tỉnh sẽ tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh ban hành quyết định giải quyết khiếu nại lần hai theo quy định của pháp luật.

Tin liên quan