Địa chỉ: 100 Hùng Vương - Thành phố Tam Kỳ - Tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: 02353.852347